SUPERNATURALStačí jen uvěřit, a otevře se ti brána do magického světa

Jak se stát vlkodlakem?

Publikováno 14.01.2016 v 16:38 v kategorii Vlkodlaci, přečteno: 72x

http://kukuzu.infoblog.cz/clanek/jak-se-stat-vlkodlakem-20752/
PROMĚNA VE VLKODLAKA
Nakresli kruh 7 - 9 stop v polomněru,u prostřed kterého je hořící dříví (topol černý,smrk,modřín).Následující koření by mělo být v železné nádobě,ohřívaně nad ohněm:Přísady:
 • 1) Voda a blín
 • 2) mák
 • 3)oměj
 • 4)topolové listy
 • 5)bolehlav
 • 6)saze
 • 7)olej na vaření
Zaříkavadlo:"Zdar, Zdar, Zdar, velký vlčí duchu, Zdar! (Hail=zdar nebo jiný pozdrav)
O spásu já žádám tebe, mocný stíne.
Uvnitř tohoto kruhu mnou vyrobeným.
Udělej mě Vlkodlakem silným a smělým.
Hrůza podobná mladí a stáří.
Dej mi figuru vysokou a hubenou;
Rychlost losí, drápy medvědí;
Jed hadí, důvtip z liščí;
Kradmost vlčí, sílu býčí;
Čelisti tygří, zuby žraločí;
Oči kočky které vidí ve tmě;
Dej mi schopnost být mrštný jako opice, čichat jako pes;
Plavat jako ryba, a jíst jako vepř.
Spěchej, spěchej, spěchej, osamělý duchu, spěchej!
Zde, bledý a nudný, magické kouzlo vyrábím.
Najdi mě - třes, otřásej.
Zlehka mne ovívej jak já ležím.
A svůj mystický dotek použij.
Dotek použij, a já přísahám že až zemřu,
Až zemřu, budu ti sloužit na věky!
Na věky, v šedých vlků zemi, studené a drsné.
Zaříkávání je ukončeno, pak prosebník políbí třikrát zemi a přistoupí k ohni, sundá železnou nádobu a víří kouř kolem své hlavu, volajíc;
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxx-požíračem!
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem!
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem!
Toužím po krvi! xxxxx krvi!
Dej mi to!Dej mi to dnes v nocivečer!
Velký vlčí duchu! Dej mi to a srdce, tělo, a duše, Já jsem tvůj!
Stromy začnou šumět a vítr začne sténat a z náhlé temnoty, která vše zakryje zazáří vysoký, válcovitý pilíř-jako přízrak z neznáma, sedm nebo osm stop vysoký. Někdy se to vyvíjí dál, a vezme na sebe tvar vysoké, útlé zrůdy, půl člověk a půl zvíře, šedý a nahý, s velmi dlouhýma nohama a rukama, chodidly a pařáty vlka, ale zahalené ženskými vlasy , které padají okolo jeho holých ramen v žlutých kadeřích. Má vlčí uši a vlčí ústa. Jeho orlí nos a bledé oči jsou tvarované jako lidské, ale oživené s výrazem příliš ďábelsky zlým aby pocházel z něčeho jiného než nadpřirozena. Zřídkakdy promluví, ale buď vypraví ze sebe nějaký neobvyklý zvuk- prodloužené vytí které se zdá pocházet z útrob země, pronikavé, trýznivé skučení, nebo tichý smích pekelné radosti, jakýkoli ze zvuků může být považován za jeho souhlas s laskavostí pro žadatele. Je již nejvíce viditelný pouze na chvíli, a pak zmizí s překvapující náhlostí.Prosebník je teď vlkodlak. Podstoupí svou první proměnu do vlčí formy následujícího večerního západu slunce, jeho lidská podoba pokračuje za svítání; a tak dále, den co den, až do jeho smrti, kdy se může ještě jednou proměnit buď z lidské podoby do vlčí, nebo naopak, jeho mrtvola zůstane v podobě, v kterou se proměnil naposled okamžiku smrti. Pokud vím, ten kdo se promění ve vlkodlaka touto formou, zůstane vlkodlakem navždy.Vlkodlačí vodní obřadTento obřad se hlavně používá v Norsku a Švédsku. Člověk si o půlnoci o úplňku klekne k vodě a pronese tato slova:Tato noc!Tato noc! Kdy bílý měsíc svítí na borovice a sněhem pokryté kopce.Stíny bloudí v ohni až k řece, kde tančí v jiskřivém potůčku.Tato noc!Tato noc!Kdy ďábelské světlo ve pohltí ve svých paprscích vše kolem.Tento tanec, na květinách na holé zemi.Tato noc!Tato noc!A vlkodlakova mysl mění člověka a příroda se třese.Ještě šedá hlavo a tiše našlapuj ke mě, o řeko! Řeko!Řeko!Řeko!O vodo silná, která víry kolem mě děláš.Při mé drahé duši ti přísahám, ani ve své smrti tě neopustím!Prosebník si potom třikrát stoupne k řece čelem, pak ponoří hlavu třikrát do řeky a při každém ponoření spolkne plná ústa vody.Tím zakončí obřad o do dvaceti čtyř hodin podstoupí první proměnu.K tomuto rituálu není ale vhodný každý potok. Liší se od ostatní vody v malých detailech a kdo blízko ní třeba bydlí, tak ji jistě pozná. Voda se která se vám bude zdát cizí, nepřátelská, bude mdle páchnout, to není ona. Vlkodlačí voda se liší jinak, krásně jiskří, vypadá jako by žila vlastním, jiným životem. Dělá hluk, který se podobá mumlání a šeptání lidských hlasů. Zatímco v noci se z ní někdy nesou pronikavé výkřiky, kvílý a sténá, že vás dokáže vyděsit. Psi a koně, jsou zvláště citlivý k jejímu vlivu a podle nich se dá také poznat, nechtějí se k ní přiblížit, natož se z ní napít.Ritual #2O půlnoci kdy je Měsíc v úplňku, udělej na zemi kouzelný kruh (asi sedm stop v průměru je nejvhodnější) a v centru kruhu hořící oheň, na kterém je železná nádoba obsahující půllitru čisté pramenité vody a jakýkoliv sedm z následujících substancí;
Poznámka: Substance spojené s tímto obřadem byly zatajené kvůli možnému ublížení způsobeným jejich získáním a/ nebo požitím.
Zatímco se směs vaří, člověk provádějící rituál leží tváří k zemi před ohněm modlí se k Velkému duchovi z Neznáma, aby mu dal schopnost nočních proměn, do Vlkodlaka. Jeho modlitby nenabudou žádné zvláštní formy, ale jsou zcela bez přípravy; ačkoli k nim obvykle přidá nějaké takovéto známé zaklínadlo jako:
"Přijď, duchu tak mocný! Přijď, duchu tak strašný.
Z domu Vlkodlaka, domu smrti.
Přijď, Dej mi své požehnání! Přijď, půjč mi svůj sluch!
Ó! duchu temnoty! ó! duchu tak smutný!
Přijď, mocný fantome! Přijď, velké neznámo!
Přijď, Já tě prosím; vylez ze svého brlohu.
A tělo i duše bude tvé, Přísahám.
Spěchej, spěchej, spěchej, hrozný duchu, spěchej!
Rychle, rychle, rychle, zjizvený duchu, rychle!
Spěchej, spěchej, spěchej, zlověstný duchu, spěchej!

Pak udělá následující formální prohlášení "Já ( jméno) ti nabízím , Velký duchu z neznáma, tuto noc ( data) své tělo i duši, s podmínkou , že mi dáš, od této noci noc až k hodině mé smrti, sílu noční proměny do vlka. Já tě naléhavě žádám, Já prosím, Já tě vzývám-tebe, jedinečný fantóme temnoty, abys mě učinil Vlkodlakem, Vlkodlakem! A třikrát svým čelem udeří na zem, vstane. Jakmile je směs v nádobě vroucí, ponoří do ní pohár a pokropí obsahem zem, opakuje akci až do doby, kdy pokropí celý vnitřek kruhu. Pak si klekne na zemi blízko k ohni, a nahlas vykřikne.
Přijď, ó! Přijď! a, když bude mít štěstí, přízrak sám se zjeví nad ohněm. Někdy je přízrak nejasný - válcovitý, světélkující, pilíř-jako věc, asi sedm stop vysoký, mající nerozeznatelné rysy: někdy to si osvojí konečný tvar, a objeví se buď jako obludná zahalená figura se smrtelnou kuklou, nebo jako polo-člověk, polo-zvířecí elementární typ . Jakoukoli formu neznámý přijme, je vždy děsivá. Nikdy nemluví, ale signalizuje svůj souhlas natažením ruky, nebo co slouží jako ruka, a pak zmizí. Nikdy nezůstává viditelný více než půl minuty. Jakmile zmizí, prosebník, kdo/který je vždy napůl šílený hrůzou, vyskočí ze země a spěchá domů, nebo kamkoli aby se dostal k dosahu lidí. Ráno, však všechny jeho obavy zmizí; a navečer se vyplíží do lesa, nebo na nějaké stejně opuštěné místo, aby zažil, poprvé, mimořádné pocity proměny do vlka nebo možná, polo-vlka, i.e., bytost půl člověk a půl vlk; stupeň proměny se mění podle místa. Avšak jen na noc, za svítání se zpravidla promění zpět na člověka .Ritual#3Ti, kdož by chtěli úspěšně provést tento obřad, musí splňovat jedinou avšak nejdůležitější podmínku.Je nezbytně nutné, aby člověk přející si získat schopnosti lykantropie, to myslel vážně a věřil v ty nadpřirozené síly, které se chystá požádat o laskavosti. Takovýto jedinec se musí odebrat sám k místu vzdálenému od oblíbených míst lidí. Potřebné síly nebývají jen tak někde . V jejich oblibě jsou místa pustá a osamělá, např. pouště, lesy a vrcholky hor. Dané místo, si musí kandidát vybrat v noc, kdy je Měsíc čerstvý a silný. Tehdy musí najít dokonale rovný kus země a na tom o půlnoci musí nakreslit, buď křídou nebo provazem, kruh ne méně než 7 stop v poloměru a uvnitř něj další, kolem stejného středu, kruh o poloměru tři stopy. Pak uprostřed menšího kruhu rozdělat oheň a nad ohništěm železný stojan, na kterým je železná nádoba s vodou. Jakmile se voda začne vařit, musí tam vhodit hrst směsi z nějakých nasledujících substancí:
Poznámka: Substance spojené s tímto obřadem byly zatajeny v důsledku možného ublížení způsobeného jejich získáním a/nebo jejich požitím.
Při opakování následujícího zaklínadla:
"Duchové z hlubin, kteří nikdy nespí, buďte ke mě laskaví.
Duchové z hrobů, bez zachované duše, buďte ke mě laskaví.
Duchové stromů, které rostou na paloucích, buďte ke mě laskaví.
Duchové vzduchu, zkaženého, temného, nepoctivého, buďte ke mě laskaví.
Duchové smrti, která se nehlučně plíží, buďte ke mě laskaví.
Duchové žáru a ohně, zkázo ve své zlobě, buďte ke mě laskaví.
Duchové chladu a ledu, přízraky hříchu a neřesti, buďte ke mě laskaví.
Vlci, upíři, satyry, démoni!
Vyvolení z armády zatracených!
Žádám vás, pošlete za mnou, pošlete za mnou, pošlete za mnou
velký šedý přízrak, ze kterého se lidi třesou!
Třesou, třesou, třesou!
Pojď, pojď, pojď!"
Prosebník si pak sundá svou vestu a košili a namaže své tělo kouzelnou mastí. Pak si kolem pasu připne opasek zhotovený z vlčí kúže a poklekne uvnitř prvního kruhu čekajíc na příchod Neznáma. Když oheň vzplane modrým plamenem a rychle zhasne, Neznámo se chystá dát najevo samo sebe; i když se ve zkutečnosti neobjeví, ale jeho přítomnost je cítit. Duchův příchod může být; na čas hluboké nepřirozené ticho, někdy srážky a rány, naříkání a vřískot, který hlásá jeho příchod. I když zůstává neviditelný, jeho přítomnost je doprovázena pocitem abnormálního chladu a náhlého děsu. Někdy je viditelný jako postava lovce, někdy jako zrůdný částečně člověk a častečně zvíře a někdy je špatně ohraničený a jen částečně hmotný. Povaha ducha je samozřejmě čistě věc dohadu. Je to nějaká zlovolná, nadpřirozená, tvořivá síla, která se podílela velkou měrou na tvorbě naší i dalších planet. Není to Ďábel. Je těžké říct jak dalece. Věří se, že je Neznámo tím mocnější, čím více těch, kdož chtějí získat dar lykantropie, je mu nakloněno; NENÍ to něco jako nejvyšší moc, ale je považováno jen jako obecný duch, duch některých zvláštních divočin nebo lesů.
Co se týče Nového Měsíce, psychické vlivy jsou demonstrovány pozicí planet. Například, při Novu (at new moon), uprostřed července (cusp of seventh house) a spojeného se Saturnem v opozici Jupitera, hrozivé Nadpřirozeno je na zemi viditelné.A nakonec tu mám rituál, jednoduchý, rychlí, ale ne bezbolestný:o úplňku o púlnoci jděte na místo , které dýchá životem a moc často tam nechodí lidé a je tam pekelná tma. Do keramické misky nalejte do polovic čistou pramenitou vodu z pramene, který je čistý, krásně se leskne, i když nesvítí slunce a jeho bublání připomíná staré písně. 5ízněte se stříbrnou kudlou do ruky a do vody nakapejte 3 kapky Vaší krve. Celou dobu rituálu se nesmíte otočit za sebe, jinak se rituál pokazí a nadpřirozeno se Vám začne vyhýbat, nebo Vás dožene k šílenství... Při míchání směsi kouskem dřeva odříkávejte slova:"o úplňku o půlnoci, probouzejí se Vyšší moci.A já(jméno) Vás žádám o službu a odevzdávám Vám tuto almužnu.Prosím Vás o přízrak noci, prosím Vás Vyšší moci!Pošlete sem přízrak noci, pošlete ho sem Vyšší moci!Vlkodlak nechť se přiblíží, ale mě ať neublíží!Ať se stanu jeho druhem, do smrti Vám budu dlužen!Ať si pospíší, ať se přiblíží!Člověk a vlk se spojili v jedno a já tím chci teď být!Vlkodlaku, moje spáso! Chci být Tvým druhem, chci rozšířit Tvůj rod!Vlkodlaku přijď! Vlkodlaku přijď! Přijď a neboj se!Pojď blíž, přistup ke mě! Pojď, pojď, pojď!6krát řekni vlko a 7krát dlak, pak to řekni celé. Celou dobu se, ale nesmíš ohlédnout! Klekni si na kolena a vypij lektvar, pak si stoupni a 7krát řekni vlko a 6krát se otoč podle směru hodinových ručiček, a se zavřenýni oči pak se zastav a 7krát řekni dlak a 6krát se otoč proti směru hodinových ručiček, otevři oči, ale neohlížej se, udělej 13 kroků vpřed a rychle se otoč... Jelikož máme většinou české vlkodlaky tak mluv česky.PS:(Ty substace platí pro všechny rituály)

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?